Archive

2020 68 69
2019 62 63 64 65 66 67
2018 58-59 60 61
2017 52 53 54 55 56-57
2016 46 47 48 49 50 51
2015 40 41 42 43 44 45
2014 34 35 36 37 38 39
2013 28 29 30 31 32 33
2012 22 23 24 25 26 27
2011 14 15 16 17 18 19 20 21
2010 6 7 8 9 10 11 12 13
2009 1 2 3 4 5

Search

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

Issue № 66, Tom 1

Title page

Content

HISTORY OF PEDAGOGY

Kryvorotko-Taifur K.

Kruhlenko L.

Pidluzhna H., Marushchak O.

Pobocha T.

Tsiupryk A.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN PEDAGOGY AND EDUCATION

Volkov O., Volkova V.

Guo Xinhua

Horokhova H.

Hrytskova Yu., Kyryliva V.

Doroshenko T.

Kohut S.

Kompanets N.

Kondratova M.

Korotkova L.

Mae Fan.

Merkulova N., Kanarova O.

Merkulova N., Shevchenko Yu.

Sakhno T.

Zhou Eli.

SCHOOL

Byrka M.

Voroshchuk O., Lushch O.

Litkevych А.

Ohar Yu.

Shutov D.

HIGH SCHOOL

Bashkir O.

Bieliakova O., Makar L.

Vemian V.

Voloshin V.

Horban S.

Horokhivska T.

Hrynko V.

Dzhaman T.

Zhou Yun.

Zubekhina T.

Ivanova H.

Kazachiner O.