Архiв номерiв

2023 86 87 88 89      
2022 80 81 82 83 84 85
2021 74 75 76 77 78 79
2020 68 69 70 71 72 73
2019 62 63 64 65 66 67
2018 58 59 60 61
2017 52 53 54 55 56 57
2016 46 47 48 49 50 51
2015 40 41 42 43 44 45
2014 34 35 36 37 38 39
2013 28 29 30 31 32 33
2012 22 23 24 25 26 27
2011 14 15 16 17 18 19 20 21
2010 6 7 8 9 10 11 12 13
2009 1 2 3 4 5

Пошук

 

baner1

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

 

Авторам

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у журналі Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах № 91/2023 (Категорія "Б") необхідно до 29 лютого включно заповнити довідку про автора та на електронну пошту редакції  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  надіслати:

- статтю;

- відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання реквізитів).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Лучко_стаття, Лучко_квитанція.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 квітня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 травня 2024 р. 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – 12-20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації статті обсягом до 12 аркушів складає 1200 грн. Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською та англійською мовами; обсяг анотацій – 2000 символів, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;

- текст статті;

- список літератури;

- анотації та ключові слова двома мовами (українська, англійська).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Контакти:

Редакція збірника наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах»

Класичний приватний університет,

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: 050 17 95 916

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua